Atkins ry:n sääntömääräinen kevätkokous / Atkins ry’s statutory spring meeting 23.5.2017

Atkins ry toivottaa kaikki jäsenensä tervetulleiksi sääntömääräiseen kevätkokoukseensa 23.5. klo 18 alkaen. Kevätkokous tullaan pitämään Pasilan toimipisteessä, luokkatilassa 2204.

Kaikki Atkinsin jäsenet voivat osallistua kokoukseen ja kaikilla jäsenillä on puhe- ja äänioikeus.

Kevätkokouksessa tulemme valitsemaan uuden puheenjohtajan ja uuden sihteerin. Jos olet kiinnostunut hallitushommista ja haluat hakea hallituksen avoinna oleviin paikkoihin, lähetä hakemuksesi etukäteen osoitteeseen hallitus@atkins.fi. Voit myös asettua ehdolle kokouksen aikana. Jos et itse pääse paikalle, mutta haluat kuitenkin hakea hallitukseen, ilmoitathan tästä erikseen hakemuksessasi. Esityslista alla.


Atkins ry welcomes all of it’s members to the statutory spring meeting on 23rd of May at 18:00. Spring meeting is held at Pasila campus, classroom 2204.

All Atkins’s members can participate to the meeting and all members have the right to speak and vote.

In spring meeting we’re going to select a new chairperson and a new secretary. If you’re interested about board activities and you want to apply for open spaces of Atkins’s board, you can send your application to hallitus@atkins.fi before the meeting. You can also apply during the meeting. If you can’t join the meeting, but you would like your application to be heard, inform about this in your application. Agenda listed below in finnish.


Kevätkokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 5. Ilmoitusasiat
 6. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen
 7. Vuoden 2016 tilipäätöksen hyväksyminen
 8. Vastuuvapauden myöntäminen vuodelle 2016
 9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 10. Puheenjohtajan eron myöntäminen ja uuden puheenjohtajan valinta
 11. Eron myöntäminen hallituksen jäsenille ja hallituksen täydentäminen
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen