Atkins ry:n sääntömääräinen syyskokous 2.11.2017

Atkins ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 2. marraskuuta klo 18:00 Pasilan kampuksella, luokassa 1001.

Kaikki Atkinsin jäsenet voivat osallistua kokoukseen ja kaikilla jäsenillä on puhe- ja äänioikeus.

Mikäli olet hakemassa hallitukseen, lähetä hakemuksesi etukäteen osoitteeseen hallitus@atkins.fi. Voit kuitenkin myös asettua ehdolle kokouksen aikanakin. Jos et itse pääse paikalle, mutta haluaisit kuitenkin hakea hallitukseen, ilmoita tästä erikseen hakemuksessasi.

Kokouksessa valitaan hallitus toimikaudelle 2018, sekä vahvistetaan yhdityksen talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kokouksessa myönnetään myös vastuuvapaus edelliselle hallitukselle. Esityslista alla.

 

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Vastuuvapauden myöntäminen 2016 vuoden hallitukselle
7. Hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2018
8. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018
9. Hallituksen valinta toimikaudelle 2018
10. Esitys kunniajäsenen nimittämisestä
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen