KokousMeetingTiedotteet

Atkins ry:n sääntömääräinen syyskokous

By 15 marraskuun, 2021 22 marraskuun, 2021 No Comments
Atkins ry toivottaa kaikki jäsenensä tervetulleiksi sääntömääräiseen syyskokoukseen 22.11. klo 17:00! Kokous järjestetään Pasilan kampuksella luokassa 3002.
Kokouksessa valitaan uusi hallitus toimikaudelle 2022 sekä vahvistetaan yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Mikäli olet hakemassa hallitukseen, lähetä hakemuksesi etukäteen osoitteeseen [email protected]. Voit myös halutessasi asettua ehdolle kokouksen aikana ilman ennakkohakemusta. Jos et itse pääse paikalle, mutta haluaisit kuitenkin hakea hallitukseen, ilmoita tästä erikseen hakemuksessasi. Voit tutustua hallituksen rooleihin etukäteen meidän Instagramissa tai nettisivuilla atkins.fi.
Kokoukseen voivat osallistua kaikkia Atkins ry:n jäsenet ja kaikilla jäsenillä on puhe- ja äänioikeus.
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Ilmoitusasiat
6. Hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2022
7. Hallituksen esitys toimintasuunitelmasta vuodelle 2022
8. Hallituksen valinta toimikaudelle 2022
8.1 Puheenjohtajan valinta
8.2 Varapuheenjohtajan valinta
8.3 Sihteerin valinta
8.4 Rahastonhoitajan valinta
8.5 Muiden hallituksen jäsenten valinta
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
Atkins ry welcomes all of its members to the autumn meeting on 22nd of November at 17:00! The meeting is held at Pasila campus room 3002.
In the meeting, we will elect a new board for the next year and confirm the associations’ budget and action plan for the term 2022.
If you want to apply to Atkins’ board, you can send your application to [email protected] before the meeting. You can also apply during the meeting. If you can’t participate in the meeting, but you would like your application to be heard, inform about this in your application. You can get acquainted with the roles of the board on our Instagram or website atkins.fi.
All Atkins’ members can participate in the meeting and all members have the right to speak and vote.
Agenda:
1. Opening the meeting
2. Verifying the validity and authority of the meeting
3. Organizing the meeting
4. Approving the agenda of the meeting
5. Announcements
6. Presenting the strategy for the year 2022
7. Presenting the budget for the year 2022
8. Choosing board members for the year 2022
8.1. Choosing the chairperson
8.2. Choosing the vice-chairperson
8.3. Choosing the secretary
8.4. Choosing the treasurer
8.5. Choosing other members of the board
9. Other arising matters
10. Closing the meeting