Lisätietoa

Puheenjohtaja

Yhdistystä edustaa puheenjohtaja, joka vastaa myös hallituksen toiminnasta. Hän varmistaa, että kaikki hallituksen jäsenet ovat tietoisia velvollisuuksistaan ja suorittavat ne ja että kaikki toiminta on laillista. Puheenjohtaja kutsuu koolle ja johtaa hallituksen kokoukset, hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita ja kehittää yhdistyksen toimintaa.

Niko Haapanen

Puheenjohtaja
[email protected]

Lisätietoa

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on tukea puheenjohtajan työtä sekä tuurata häntä hänen poissaollessaan. Varapuheenjohtajan pesti on kaikista monipuolisin, ja hän auttaa tarvittaessa muita hallituslaisia heidän työtehtävissään sekä kehittää ja ylläpitää yhdistyksen nettisivuja.

Tahko Väänänen

1. Varapuheenjohtaja
[email protected]

Lisätietoa

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on tukea puheenjohtajan työtä sekä tuurata häntä hänen poissaollessaan. Varapuheenjohtajan pesti on kaikista monipuolisin, ja hän auttaa tarvittaessa muita hallituslaisia heidän työtehtävissään sekä kehittää ja ylläpitää yhdistyksen nettisivuja.

Hanna-Mari Elo

2. Varapuheenjohtaja
[email protected]

Lisätietoa

Sihteeri

Sihteerin pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat kaikki yhdistyksen kirjalliset käytännön asiat. Sihteeri kirjaa hallituksen kokouksissa läpikäydyt asiat, sekä vastaa dokumentoinnin arkistoinnista. Hän tekee läheistä työtä puheenjohtajiston kanssa.

Katri Penttilä

Sihteeri
[email protected]

Lisätietoa

Rahastonhoitaja / ICT

Rahastonhoitaja valvoo Atkins ry:n varainkäyttöä. Hän pitää istuvan hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta, sekä esittelee hallituskokouksissa budjentointiin, tilinpäätöksiin, talousarvioihin ja laskelmiin liittyviä asioita. Tämän lisäksi rahastonhoitaja toimii yhdistyksen kirjanpitäjänä ja huolehtii henkilökohtaisesti tositteiden arkistoinnista.

Sebastian Bergman

Rahastonhoitaja
[email protected]

Lisätietoa

Tiedottaja

Tiedottajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen tapahtumien ja toiminnan markkinointi. Tiedottaja vastaa yhdistyksen ulkoisesta viestinnästä sekä päivittää yhdistyksen sosiaalista mediaa.

Annastiina Similä

Viestintä
[email protected]

Lisätietoa

Jäsenpalvelut

Edunvalvonta vastaava toimii opiskelijoiden oikeuksien äänitorvena. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoita hiertäviin asioihin osallistumalla päätöksentekoon. Hän tekee yhteistyötä Haaga-Helian hallituksen kanssa, ja osallistuu säännöllisesti IT-opiskelijoiden edustajana JOOP-kokouksissa (Johdon ja opiskelijoiden tapaamiset) ja YTY-kokouksissa (Koulutusohjelmakohtaiset yhteistyökokoukset).

Jäsenvastaava toimii pääsääntöisenä linkkinä Atkins ry:n jäsenten sekä yhdistyksen välillä. Jäsenvastaava järjestää myös vain jäsenille tarkoitettuja tapahtumia, kuten peli-iltoja ja haalarimerkkien ompeluiltoja. Tämän lisäksi hän myös kehittää yleisellä tasolla jäsentoimintaa.

Daniel Ristikari

Jäsenpalvelu
[email protected]

Lisätietoa

Jäsenpalvelut

Edunvalvonta vastaava toimii opiskelijoiden oikeuksien äänitorvena. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoita hiertäviin asioihin osallistumalla päätöksentekoon. Hän tekee yhteistyötä Haaga-Helian hallituksen kanssa, ja osallistuu säännöllisesti IT-opiskelijoiden edustajana JOOP-kokouksissa (Johdon ja opiskelijoiden tapaamiset) ja YTY-kokouksissa (Koulutusohjelmakohtaiset yhteistyökokoukset).

Jäsenvastaava toimii pääsääntöisenä linkkinä Atkins ry:n jäsenten sekä yhdistyksen välillä. Jäsenvastaava järjestää myös vain jäsenille tarkoitettuja tapahtumia, kuten peli-iltoja ja haalarimerkkien ompeluiltoja. Tämän lisäksi hän myös kehittää yleisellä tasolla jäsentoimintaa.

Pauliina Luukkonen

Jäsenpalvelu
[email protected]

Lisätietoa

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavat järjestävät joko Atkins ry:n omia tapahtumia tai tekevät yhteistyötä muiden yhdistysten tapahtumavastaavien kanssa. Tämän lisäksi tapahtumavastaavat ovat mukana yhdistyksen vapputapahtuman sekä vuosijuhlien suunnittelussa ja toteutuksessa. He tekevät läheistä yhteistyötä bileyhteistyökumppaneiden ja ravintoloiden kanssa.

Vilma Lehtimäki

Tapahtumat
[email protected]

Lisätietoja

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavat järjestävät joko Atkins ry:n omia tapahtumia tai tekevät yhteistyötä muiden yhdistysten tapahtumavastaavien kanssa. Tämän lisäksi tapahtumavastaavat ovat mukana yhdistyksen vapputapahtuman sekä vuosijuhlien suunnittelussa ja toteutuksessa. He tekevät läheistä yhteistyötä bileyhteistyökumppaneiden ja ravintoloiden kanssa.

Veeti Vainikka

Tapahtumat
[email protected]

Lisätietoa

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaavat toimivat pääsääntöisenä linkkinä yritysten ja yhdistyksen välillä. He suunnittelevat yritysten edustajien kanssa mahdolliset yritysvierailut, yhteistyösopimukset sekä avoimien työpaikkojen markkinoinnin yhdistyksen nettisivuilla. Yritysyhteistyövastaavat ovat myös mukana toteuttamassa yritysvierailuita.

Joni Juntto

Yritysyhteistyö
[email protected]

Lisätietoa

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaavat toimivat pääsääntöisenä linkkinä yritysten ja yhdistyksen välillä. He suunnittelevat yritysten edustajien kanssa mahdolliset yritysvierailut, yhteistyösopimukset sekä avoimien työpaikkojen markkinoinnin yhdistyksen nettisivuilla. Yritysyhteistyövastaavat ovat myös mukana toteuttamassa yritysvierailuita.

Elle Filander

Yritysyhteistyö
[email protected]

Lisätietoa

Toimisto

Toimistovastaavan tehtäviin kuuluu toimiston ja sen päivystysaikojen järjestäminen, haalarimerkkien myynti, postitus, inventaario, varastointi sekä ratkaisee kysymyksiä ja ongelmia oppilaille.
Hänen tehtäviinsä sisältyy myös muiden hallituksen jäsenien avustaminen heidän tehtävissään, Kitchenin viihtyisyys, VeriRyhmästä vastaaminen sekä läheisten välien ylläpitäminen muihin ainejärjestöihin.

Werneri Mesimäki

Toimisto
[email protected]

Koko hallituksen tavoittaa [email protected]

Hallituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Tapahtumasektori – [email protected]

Jäsenpalvelusektori – [email protected]

Yritysyhteistyösektori – [email protected]