Lisätietoa

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on pitää huoli, että Atkins ry:n toiminta pysyy jatkuvana.
Hän huolehtii yhdistyksen kokonaisuudesta ja valvoo, johtaa sekä kehittää hallituksen työskentelyä. Puheenjohtaja myös kutsuu koolle sekä johtaa hallituksen kokouksia.
Tämän lisäksi puheenjohtaja edustaa Atkins ry:tä tärkeissä tilaisuuksissa ja toimii pääasiallisena yhteyshenkilönä järjestöjen välillä.

Leevi Seppälä

Puheenjohtaja
[email protected]

Lisätietoa

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tärkein tehtävä on tukea puheenjohtajan työtä sekä tuurata häntä hänen poissaollessaan.
Varapuheenjohtajan pesti on kaikista monipuolisin, ja hän auttaa tarvittaessa muita hallituslaisia heidän työtehtävissään sekä kehittää ja ylläpitää yhdistyksen nettisivuja.

Leo Jääskeläinen

Varapuheenjohtaja
[email protected]

Lisätietoa

Sihteeri

Sihteerin pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat kaikki yhdistyksen kirjalliset käytännön asiat.
Sihteeri kirjaa hallituksen kokouksissa läpikäydyt asiat, sekä vastaa dokumentoinnin arkistoinnista. Hän tekee läheistä työtä puheenjohtajiston kanssa.

Jon Ketola

Sihteeri
[email protected]

Lisätietoa

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja valvoo Atkins ry:n varainkäyttöä.
Hän pitää istuvan hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta, sekä esittelee hallituskokouksissa budjentointiin, tilinpäätöksiin, talousarvioihin ja laskelmiin liittyviä asioita.
Tämän lisäksi rahastonhoitaja toimii yhdistyksen kirjanpitäjänä ja huolehtii henkilökohtaisesti tositteiden arkistoinnista.

Maria Gopkalo

Rahastonhoitaja
[email protected]

Lisätietoa

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava järjestää joko Atkins ry:n omia tapahtumia tai tekee yhteistyötä muiden yhdistysten tapahtumavastaavien kanssa.
Tämän lisäksi tapahtumavastaava on mukana yhdistyksen vapputapahtuman sekä vuosijuhlien suunnittelussa ja toteutuksessa.
Hän tekee läheistä yhteistyötä bileyhteistyökumppaneiden ja ravintoloiden kanssa.

Anssi Nissinen

Tapahtumavastaava
[email protected]

Lisätietoa

KV-Vastaava

KV-Vastaava toimii ulkomaalaisten opiskelijoiden yhteyshenkilönä hallituksessa.
Yleisesti ottaen KV-Vastaava on toiminut ensimmäisenä yhteyshenkilönä englanninkielisen IT-koulutusohjelma BITE:n opiskelijoiden kanssa.

Valeria Sarkisova

KV-Vastaava
[email protected]

Lisätietoa

Tiedottaja

Tiedottajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen tapahtumien ja toiminnan markkinointi.
Tiedottaja vastaa yhdistyksen ulkoisesta viestinnästä sekä päivittää yhdistyksen sosiaalista mediaa.

Elina Sivonen

Tiedottaja
[email protected]

Lisätietoa

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaava toimii pääsääntöisenä linkkinä yritysten ja yhdistyksen välillä.
Hän suunnittelee yritysten edustajien kanssa mahdolliset yritysvierailut, yhteistyösopimukset sekä avoimien työpaikkojen markkinoinnin yhdistyksen nettisivuilla.
Yritysyhteistyövastaava myös on mukana toteuttamassa yritysvierailuita.

Henri Väisänen

Yritysyhteistyövastaava
[email protected]

Lisätietoa

Jäsenvastaava

Jäsenvastaava toimii pääsääntöisenä linkkinä Atkins ry:n jäsenten sekä yhdistyksen välillä.
Jäsenvastaava järjestää myös vain jäsenille tarkoitettuja tapahtumia kuten peli-iltoja tai haalarimerkkien ompeluiltoja. Tämän lisäksi myös kehittää yleisellä tasolla jäsentoimintaa.

Kim Sundström

Jäsenvastaava
[email protected]

Lisätietoa

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava (lyhennettynä SOPO KOPO), toimii opiskelijoiden oikeuksien äänitorvena. Hänellä on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoita hiertäviin asioihin osallistumalla päätöksentekoon.
SOPO KOPO tekee yhteistyötä Haaga-Helian hallituksen kanssa, ja osallistuu säännöllisesti IT-opiskelijoiden edustajana JOOP-kokouksissa (Johdon ja opiskelijoiden tapaamiset) ja YTY-kokouksissa (Koulutusohjelmakohtaiset yhteistyökokoukset).

Ville Touronen

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava
[email protected]