Mikä on Atkins ry?

Ainejärjestö

Atkins ry on Haaga-Helian tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ainejärjestö, joka edustaa sekä suomenkielisten että englanninkielisten linjojen opiskelijoita.
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus joka koostuu kymmenestä jäsenestä.

Tapahtumat

Yhdistyksen toiminta pääsääntöisesti jakautuu kahteen osaan, tapahtumat ja edunvalvonta. Atkins ry järjestää vuoden aikana monta omaa tapahtumaa, joista löytyvät niin alkoholittomat kuin alkoholilliset. Jäsenillemme me järjestämme usein peli-iltoja tai haalarimerkkien ompeluiltoja.
Yhdistys osallistuu myös muiden järjestöjen tapahtumiin pitämällä esimerkiksi rastia Fuksiaisissa tai järjestämällä täysin oman tapahtumapäivän Helgan 8 Päivän Wapussa.

Edunvalvonta

Edunvalvontapuolella yhdistys pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista osallistumalla erilaisiin kokouksiin koulun johdon ja muiden järjestöjen kanssa.